Wybierz język pl en de ru

Montaż systemu rynnowego

Prawidłowy montaż systemu rynnowego PVC to gwarancja jego wieloletniej trwałości i niezawodności, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.


Zaletą konstrukcji w odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań jest zdolność do kompensowania termicznych zmian długości poszczególnych jej elementów. Realizowane jest to poprzez odpowiednią konstrukcję złączek rynnowych  i rurowych.

 

W rynnach uzyskuje się ją dzięki przesuwnemu połączeniu ze złączkami rynnowymi wyposażonymi w elastyczne uszczelki, a w rurach spustowych poprzez luz montażowy na połączeniach ze złączkami rurowymi.

 

Ponadto elementy mocujące systemy rynnowy do ściany budynku, takie jak uchwyty rynnowe i obejmy rury spustowej, oprócz stabilizacji systemu umożliwiają również kompensację zmian jego długości.

 

Prawidłowe umiejscowienie rynien pod okapem

 

 

Prawidłowy montaż powinien zabezpieczyć rynnę przed uderzeniem zsuwającego się z dachu śniegu. Górna krawędź wywinięcia rynny nie powinna wystawać ponad przedłużenie płaszczyzny połaci dachowej, co przedstawia rysunek.

 

 

Prawidłowe

 

 

Wyznaczenie pozycji leja spustowego

 

Pierwszym krokiem montażu systemu jest wyznaczenie pozycji leja spustowego, który jest najniższym poziomem części rynnowej systemu.

 

Wyznaczenie

 

 

Wyznaczenie prawidłowego spadku rynien

 

Najpierw montujemy uchwyt położony najdalej od leja spustowego, a następnie uchwyt przy leju spustowym. Pomiędzy uchwytami rozciągamy sznurek i ustalamy właściwy spadek rynny. Uchwyty PVC montujemy bezpośrednio do deski czołowej.

 

 

 

 Montaż uchwytów

 

Uchwyty z PVC z listwą mocującą prostą lub skręconą mocujemy bezpośrednio do łat dachowych lub krokwi.

Odległość pomiędzy uchwytami powinna wynosić 40 - 50 cm.

 

W celu prawidłowego odprowadzenia wody rynna powinna posiadać spadek w kierunku leja spustowego, wynoszący min. 2 mm na 1 m.

 

 

 

Montaż rynny w uchwyty

 

Przeciąć rynnę na odpowiednią długość pod kątem prostą piłką o drobnych zębach. W uchwytach z PVC oraz metalowych montaż rozpoczynamy od włożenia wywinięcia rynny w nosek frontowy uchwytu, a następnie wciskamy wewnętrzną część rynny pod nosek tylny.

 

 

 

Montaż narożnika, leja spustowego i złączki rynnowej

 

Narożnik, lej spustowy i złączkę rynnową montujemy z rynną nasuwając na frontowe wywinięcie rynny a następnie zatrzaskując na tylne wywinięcie rynny. Końce rynny powinny znajdować się ok. 5 mm przed ogranicznikami.

 

Podczas łączenia należy zwrócić uwagę na poprawne ułożenie uszczelek znajujących się w lejach, złączkach narożnikach oraz na ograniczniki znajdujące się na wewnętrznej powierzchni tych elementów.

 

 

 

Zalecamy montaż dodatkowych uchwytów rynnowych na połączeniu rynna - złączka rynnowa, rynna - lej spustowy oraz rynna - narożnik.

 

 

 

Montaż rur spustowych

 

Rury spustowe łączymy z lejami, kolanami złączkami rurowymi na wcisk. Przy okapach wystających powyżej 10 cm poza ścianę, odsadzkę przedłużamy odcinkiem rury spustowej. Montujemy kolejno: kolano, rurę, kolano i rurę spustową. Pozostawiamy 10 mm luzu na rozszerzalność termiczną rury.

 

 

 

Montaż obejmy rury spustowej

 

Obejmy mocujemy w odpowiedniej długości hakiem do obejmy. W razie potrzeby stosujemy dodatkowo stabilizujący kołnierz elewacyjny. Obejmy na rurze spustowej należy montować nie rzadziej niż co

2 - 2,5 m. 

 

 

 

Czyszczak

 

Nad ziemią montujemy czyszczak zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do kanalizacji deszczowej. Wyjmowany kosz osadczy pozwala na sprawne ich usuwanie.

 

 

 

Zakończenie instalacji / odpływ

 

Koniec rury spustowej łączymy z instalacją deszczową przy użyciu osadnika lub montujemy kolano odprowadzające wodę.